O nás

Úklidová firma Adoma, s.r.o.  byla založena v roce 2000. Vede ji majitelka Jana Soldátová, která má s úklidovými službami dlouholeté zkušenosti.

S obchodními partnery i soukromými osobami jednáme individuálně a nabídky připravujeme dle jejich přání a potřeb.  Spokojenost jednotlivců i velkých firem je pro nás stejně důležitá, zavazující.

Zakládáme si na pružné komunikaci, diskrétnosti a osobním přístupu.

Pro případ nečekaných událostí máme uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou našimi zaměstnanci, a to u pojišťovny Kooperativa a. s. do výše 5 000 000,-Kč

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákon 634/1992 Sb.,

§ 14

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

+420 702 272 791[email protected]

Poptávkový formulář

* Položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání poptávky Odeslat poptávku

Vytvořilo: Brilo.cz